Zbog čega moram plaćati carinu i PDV kada kupujem na stranim web shopovima? Kako teče postupak?

Jednostavan i brz postupak carinjenja uz Overseas Express
Jednostavan i brz postupak carinjenja uz Overseas Express

Uvozom pošiljaka putem UPS-a štedite svoje vrijeme i novac jer komplicirani postupak uvoza za vas obavljaju djelatnici iz carinskog odjela Overseas Express-a i UPS-a.

Cijena carinskog posredovanja za privatne korisnike iznosi 150,00 kn (+ PDV).

Postupak carinjenja pošiljaka koje pristižu putem UPS-a je jednostavan:

kada pošiljka stigne u Hrvatsku, djelatnik carinskog odjela će vas obavijestiti (telefonom, emailom, SMSom, faksom, poštom, a ponekad čak i direktnim kontaktom preko Facebook-a) da je pristigla vaša pošiljka. Djelatnik carinskog odjela će odabrati onaj kontakt kojeg ste ostavili prodavatelju i kojeg je prodavatelj proslijedio UPS-u kada mu je predavao pošiljku. Za način kontakta djelatnik uvoznog carinskog odjela će odabrati način koji je najbrži kako bi s vama stupio u kontkat. Prilikom tog konakta djelatnik će vas obavijestiti da je pošiljka stigla i tražiti od vas podatke kako bi se pošiljka mogla ocariniti.

Kako bi se pošiljka mogla ocariniti, svaki carinski djelatnik mora prikupiti mnoštvo podataka i utvrditi:

  • da ste suglasni s time da Overseas Express carini pošiljku (punomoć za carinjenje i fotokopija osobne iskaznice)
  • da ste voljni platiti sve uvozne troškove (dobit ćete specifikaciju uvoznih troškova)
  • vrijednost robe (tražit će vas potvrdu uplate)
  • druga dokumentacija, ukoliko je potrebno (izjave i slično...)

Svu dokumentaciju koja je potrebna da se vaša pošiljka ocarini će vam dostaviti djelatnik carinskog odjela Overseas Express-a i dati vam sva objašnjenja o postupku carinjenja.

Carinski postupak ne može i ne smije započeti prije no što je Overseas Express prikupio svu dokumentaciju.

Sve uvozne troškove uplaćujete žiro račun Overseas Express-a.

Carina na uvoznu robu se plaća iz razloga kako bi država zaštitila domaće prodavatelje robe (domaće trgovce). Treba znati da roba u hrvatskim dućanima, ukoliko je prethodno uvezena iz neke strane zemlje, u svojoj prodajnoj cijeni ima uračunate sve uvozne troškove (carinskog zastupanja, carine, sanitarnog pregleda i drugih pristojbi i troškova koji nastaju pri uvozu).

Stoga, prije nego što se odlučite na kupovinu neke robe na stranom web shopu radi atraktivne cijene, nemojte zanemariti sve uvozne troškove koji mogu nastati zbog uvoza.

Carina, PDV i drugi uvozni troškovi plaćaju se isključivo za onu vrstu robe koja se mora cariniti.

Treba imati na umu:

  • da postoji roba na koju se ne plaća carina, ali se plaća PDV
  • da postoji roba na koju se ne plaćaju nikakvi uvozni troškovi, ali se mora prijaviti formalni ulazak robe u Hrvatsku (ocariniti)
  • da osim carine i PDV-a postoje i druge pristojbe koje se za određenu robu moraju platiti (sanitarni pregled i slično...)

Overseas Express ispunjava carinsku dokumentaciju za primatelja (uvoznika) iz razloga što je postupak carinjenja i ispunjavanja dokumentacije izrazito složen. Ta usluga se zove carinsko zastupanje, odnosno carinsko posredovanje, i za nju to znači plaćanje troška carinskog zastupanja (bez obzira plaća li se na robu carina i PDV)

Pripazite! Carina se ne plaća na vrijednost robe, nego na carinsku osnovicu. Carinska osnovica je vrijednost koja se utvrđuje preračunavanjem strane valute u kune prema tečaju kojeg utvrđuje Carinska uprava, a osim vrijednosti robe uključuje i trošak prijevoza (poštarinu), osiguranje... Zašto? Trošak prijevoza se u carinsku osnovicu uključuje iz razloga jer da niste platili prijevoz, do robe ne biste mogli niti doći, dakle u ukupnu cijenu nabave proizvoda potrebno je uračunati i prijevoz. Prijevoz se neće uračunati u carinsku osnovicu isključivo onda kada je razvidno da je u cijenu proizvoda uključen trošak dostave. Kako bi se to utvrdilo račun koji vam je izdao prodavatelj za izdanu robu mora sadržavati podatak koji to dokazuje, odnosno račun mora imati naznačen paritet (uvjet prodaje) po kojem vam je prodao robu. Pariteti odnosno Incoterms (International Commercial terms) su skup uređenih uvjeta prodaje od strane Međunarodne trgovinske komore, koji se u obliku troslovne kratice upisuju na račun za prodanu robu. Ukoliko je trošak prijevoza uključen u cijenu proizvoda, na računu za prodanu robu treba biti upisan paritet DAP i mjesto isporuke. Ukoliko je na računu za prodanu robu cijena prijevoza iskazana kao posebna stavka, taj iznos treba biti uključen u ukupan iznos računa, a prodavatelj treba na računu upisati paritet CPT (i mjesto isporuke). Ukoliko prijevoz pošiljke nije uključen u cijenu prozivoda te ukoliko prijevoz pošiljke ne plaćate prodavatelju robe već direktno prijevozniku (UPS-u) na računu treba stajati paritet EWX (i mjesto prodavatelja/pošiljatelja). U tom slučaju trošak prijevoza pošiljke dodat će se u carinsku osnovicu sukladno cijeni prijevoza koju plaćate UPS-u za međunarodnu dostavu, osiguranje... Ukoliko na fakturi nije iskazan trošak prijevoza niti ispravan paritet, Carina će zahtijevati da se u carinsku osnovicu uključi trošak prijevoza sukladno osnovnom UPS cjeniku što može znatno povećati uvozni trošak. Za utvrđivanje carinske osnovice postoje stroga pravila koja propisuju hrvatski zakoni. Djelatnik carinskog odjela ne smije obračunati niti više niti manje od onoga što je utvrdio iz cjelokupne dokumentacije. Ukoliko to učini, carinski djelatnik (koji se još naziva i deklarant) može zbog toga i prekršajno i kazneno odgovarati.

Potrebno je prilikom primanja svakog paketa iz inozemstva provjeriti mora li se pojedina roba ocariniti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za uvoz pošiljke i načina obračuna ili cijenama javite se našim djelatnicima putem email brokerage@overseas.hr.