Zaštitite proizvode koje šaljete u inozemstvo pravilnim pakiranjem!

Osim pravilnog pakiranja robe koju šaljete u inozemstvo, moguće se dodatno zaštiti deklariranjem vrijednosti sadržaja paketa u inozemstvu upisivanjem vrijednosti na prijevoznicu! Doznajte kako. U Vašem je interesu da budete bezbrižni dok Vaš paket putuje u Mađarsku, Sloveniju ili na drugi kraj svijeta.

Pravila za zaštitu paketa od oštećenja su jednostavna. U vašem je interesu da prikladno zapakirate robu koju šaljete kako se ne bi oštetila. Ukoliko su predmeti u paketu zapakirani na ovaj način:

  • Karton treba biti čvrst i neoštećen. Nije dobro koristiti ambalažu koja je prethodno bila mokra, čak i ako je suha u trenutku kada ju pakirate
  • Lomljivi djelovi ne bi smjeli dodirivati vanjski karton. Obložite robu stiroporom, većom količinom starog novinskog papira ili na drugi sličan način.
  • Protresite kutiju. Ukoliko nešto u njoj zvecka, šuška ili se trese, osigurajte da se to ne događa
  • Stakleni djelovi se ne smiju međusobno dodirivati
  • Budite sigurni da jedna osoba može samostalno rukovati vašim paketom
  • Zapakirajte robu tako da se može prevoziti u bilo kojem položaju, a ne da sigurnost transpora ovisi o položaju kutije
  • Ukoliko šaljete tekućine svakako ih prethodno zapakirajte u nepropusnu vrećicu (najlon i slično) kako čak i u slučaju štete izliven sadržaj ne bi oštetio ostali sadržaj paketa ili druge pakete
  • Zapaljive tvari, lako topljive i lako kvarljive tvari nemojte slati
  • Nemojte slati tvari koje zahtjevaju poseban termički režim dostave (led i slično...)

Pripazite! Savjetujemo da za vrijednije predmete deklarirate vrijednost robe koju šaljete tako da upišete vrijednost robe na prijevoznicu (AWB) u predviđeno polje. Napomenite kuriru koji preuzima pošiljku da želite deklarirati vrijednost pošiljke ukoliko nemate UPS prijevoznicu, a on će Vam pokazati gdje se upisuje vrijednost.

Naime, UPS prema odredbama Varšavske konvencije prihvaća rizik od najviše 100 USD ukoliko za robu u paketu nije deklarirana vrijednost.