Moguće kašnjenje isporuke
Moguće kašnjenje isporuke

Moguće kašnjenje isporuke

Privatnim korisnicima zbog povećanja količine pošiljaka te novonastale situacije, a u vezi provođenja zaštitnih mjera sigurnosti povezanih sa širenjem Korona virusa