Kako prijaviti pokušaj prijevare?

Kupili ste predmet putem internet oglasnika ili se direktno dogovorili s prodavateljem, a nije Vam isporučeno ono što ste s prodavateljem ugovorili? Ukoliko smatrate da ste prevareni, pročitajte što Overseas Express može učiniti za vas.

Primatelj može podnijeti prijavu o pokušaju prijevare protiv pošiljatelja u roku od 2 radna dana od isporuke pošiljke koju je platio pouzećem. Ukoliko primatelj pošiljke prijavi pošiljatelja na način predviđena na ovim stranicama, Overseas Express će od pošiljatelja zatražiti podatke koji omogućuju njegovu detaljnu identifikaciju. Pošiljatelj se u tom postupku osim osnovnim osobnim podacima treba identificirati OIB-om te skeniranom osobnom iskaznicom.

Ukoliko pošiljatelj dostavi Overseas Expressu podatke koji su predviđeni na ovim stranicama u roku od 2 radna dana od kada to Overseas Express od njega zatraži, novac od pouzeća mu se uplaćuje na bankovni račun.

Međutim, ukoliko pošiljatelj propusti rok od 2 radna dana ili podnese podatke koji ne omogućuju njegovu detaljnu identifikaciju, Overseas Express će izvršiti povrat novca primatelju. Nakon preuzimanja pošiljke od primatelja, Overseas Express će izvršiti vizualan pregled ambalaže pošiljke, kontrolno ju izvagati te usporediti sa dostupnim snimkama nadzornog sustava. Nakon pregleda pošiljke, novac od pouzeća se vraća na bankovni račun primatelja naveden u postupku prijave prijevare, a pošiljka se vraća pošiljatelju.

Prije nego li podnesete prijavu za prijevaru...

 • kontaktirajte pošiljatelja i putem emaila i telefonski i pokušajte riješiti spor
 • arhivirajte svu pisanu komunikaciju s pošiljateljem koja vam može biti od pomoći prilikom ostvarivanja vaših prava pred nadleženim tijelima
 • fotografirajte i ambalažu i cjelokupan sadržaj pošiljke

Nipošto nemojte...

 • bacati ili oštećivati ambalažu
 • uklanjati ili oštećivati prijevoznicu (naljepnicu s adresama i barkodom) s ambalaže
 • pokušavati popraviti ili na drugi način izmijeniti proizvod
 • brisati emailove ili SMS poruke s pošiljateljem (posebno pazite na fotografije)
 • u prijavi navoditi netočne podatke

Nemojte podnositi prijavu ako...

 • niste prethodno pokušali riješiti spor u kontaktu s pošiljateljem
 • pošiljatelj ne pokušava izbjeći kontakt i identificirati vam se
 • je od isporuke pošiljke prošlo više od 2 radna dana
 • ako niste u potpunosti sigurni da se radi o prijevari, a ne u razlici u stavovima između kupca i prodavatelja

Overseas Express nije ovlašten te neće ulaziti u predmet spora koji se eventualno pojavi između pošiljatelja i primatelja. Prijava pokušaja prijevare služi zaštiti primatelja (kupca) do trenutka identifikacije pošiljatelja (prodavatelja). Cilj postupka je spriječiti da neidentificirane osobe pobjegnu s novcem stečenim u prijevari pod lažnim identitetom. Ukoliko pošiljatelj dostavi podatke kako to propisuje ovaj postupak, Overseas Express će smatrati da pošiljatelj nema namjeru izvšiti prijevaru pod lažnim identitetom (i pobjeći s novcem) te će mu nakon identifikacije uplatiti prikupljeni novac od pouzeća na bankovni račun.

Dodatne informacije o postupku 

×

Cilj identifikacije u ovom postupku prijave prijevare je smanjiti mogućnost prijevara od strane osoba koje kao prodavatelji (pošiljatelji) nastupaju pod lažnim identitetom te pokušavaju prevariti kupce (primatelje). Nadalje, cilj je i identificirati pošiljatelja i primatelja putem osobnih podataka te dokumenata te na taj način olakšati eventualni parnični ili kazneni postupak u kojem će pošiljatelj i primatelj eventualno sudjelovati.

Ukoliko se pojavi sumnja na kazneno djelo bilo kod pošiljatelja ili primatelja zbog prijevare, krivotvorenja službene isprave ili kojeg drugog kažnjivog djela, Overseas Express preporuča oštećenoj osobi podnijeti kaznenu prijavu policiji. Overseas Express također zadržava pravo sam podnijeti kaznenu prijavu u slučajevima kada smatra da je to opravdano ili za to postoji njegova zakonska obveza. O eventualnom podnošenju kaznene prijave Overseas Express neće obavještavati niti jednu stranu u postupku.

Overseas Express nije ovlašten primatelju dostaviti podatke od pošiljatelja koje mu je ovaj dostavio u postupku identifikacije. Međutim, Overseas Express će navedene podatke arhivirati i dostaviti nadležnim tijelima po njihovu zahtjevu. Ukoliko se nalazite u parničnom ili kaznenom postupku i potrebni su Vam podaci o drugoj strani u postupku, savjetujte odvjetnika da sudu ili policiji predloži da službeno zatraže podatke s brojem pošiljke. Overseas Express će podatke dostavljati isključivo sudu, policiji, državnom odvjetništvu ili drugom istražnom, sudbenom ili nadležnom upravnom tijelu.

Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka

×
Podaci koji se prikupljaju u postupku podnošenja prijave (uključujući OIB i broj osobne iskaznice) određeni su od strane voditelja zbirke osobnih podataka, društva Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. te se prikupljaju na temelju privole ispitanika (pošiljatelja i/ili primatelja) koja se daje u predviđenom postupku prijave prijevare. Svrha prikupljanja takvih podataka je evidencija određenih podataka primatelja i pošiljatelja poštanskih usluga u slučaju prijave prijevare od strane primatelja poštanskih pošiljaka. Evidencije osobnih podataka koje se u tu svrhu vode prijavljene su središnjem registru Agencije za zaštitu osobnih podataka te se vode u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijava prijevare

Kvaliteta dostave

 • 13 svib
  96,8%
 • 12 svib
  96,7%
 • 11 svib
  95,6%

Dostupnost službe za korisnike

 • 14.5.2021.
  98,9%
Na dan 14.5.2021. Saznaj više