Kako pravilno zapakirati pošiljku? Što se smije, a što ne smije poslati u paketu ili na paleti?

Niste sigurni kako biste pošiljku zaštitili od oštećenja ili Vas zanima kako se šalje vino i masilnovo ulje? Na jednom mjestu kroz pitanja i odgovore doznajte što učiniti s pojedinom vrstom robe koju šaljete i kako pravilno obilježiti paket? Sastavili smo odgovore na više pitanja koja bi Vas mogla interesirati.

Kako sigurno zapakirati paket?
Na koji način sigurno zatvoriti paket?
Nemam ambalažu za pakiranje proizvoda kojeg bi htio poslati putem vas. Da li mi možete ponuditi ambalažu? 
Na koji način mogu doći do Overseas Express ambalaže (kutija)?
Koje si dimenzije i što konkretno može stati u Overseas Express ambalažu (kutije)?
Da li za slanje pošiljke na popravak smijem koristiti samo originalnu ambalažu proizvoda ili mogu koristiti i neku drugu zamjensku amabalažu?
Koja maksimalna težina paketa kojeg mogu prevesti putem Vas?
Koje su maksimalne dimezije paketa kojeg mogu prevesti putem Vas?
Kako postupate s kabastim (voluminoznim) paketima?
Koje su dimenzije euro palete?
Koja je maksimalno dozvoljena težina robe na paleti koju prevozite?
Koliko maksimalno visoka može biti roba na paleti?
Nemam paletu, a želim poslati robu na paleti. Što učiniti?
Imam paletu koja nije dimenzija euro palete, da li to prihvaćate na prijevoz?
Kako trebam složiti i zaštiti robu na paleti?
Koliko paketa maksimalno mogu uputiti jednom primatelju?
Koliko maksimalno paleta mogu uputiti jednom primatelju?
Mogu li putem Vas poslati pun kamion robe za jednog primatelja?
Da li je dozvoljen prijevoz lijekova?
Da li u paketu smijem poslati meso?
Prevozite li torte?
Da li u paketu smijem poslati maslinovo ulje/vino?
Želio bih putem Vas prevesti umjetničko djelo. Je li to moguće  i je li potrebno navesti njegovu vrijednost?
Želim prevesti antikni ormarić od 80-tak kilograma iz Osijeka za Zagreb, mogu li putem Vaše tvrtke?
Prevozite li motocikle i skutere?
Prevozite li ADR (opasne tvari)?
Vozite li životinje?
Da li zbog lošeg pakiranja imate pravo odbiti prijevoz robe?
Koje su vrste roba zabranjene za prijevoz?


 

 

 

Kako sigurno zapakirati paket?

Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili
umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme transporta.

Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

Ovisno o sadržaju, pošiljke se moraju pakirati na sljedeći način:

 • stakleni i drugi lomljivi i osjetljivi predmeti
  moraju biti pojedinačno upakirani u čvrstu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom kao štosu stiropor, papir i slično, a koji će spriječiti oštećenje sadržaja.
  Takva pošiljka na pakiranju mora imati istaknutu naljepnicu s natpisom “PAZI LOMLJIVO”. Stakleni djelovi (staklenke, boce i sl.) moraju biti upakirane na način da se
  unutar pakiranja ne mogu samostalno pomicati, te tako da se stakleni djelovi međusobno ne dodiruju.
 • tekućine i lako topljive tvari
  moraju biti zatvorene u nepropusnim posudama, koje moraju biti smještene u posebnu čvrstu kutiju ispunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom koji može upiti
  tekućinu u slučaju loma posude. Posebno je važno na prikladan način zaštiti sadržaj od istjecanja iz pakiranja.
 • masne i teško topljive tvari
  moraju se prvo staviti u kutiju, platnenu vreću, plastiku i slično (prvo pakiranje), a zatim u čvrstu kutiju koja mora spriječiti istjecanje sadržaja ako dođe do oštećenja
  pošiljke i njezina sadržaja

 

Na koji način sigurno zatvoriti paket?

Za zatvaranje pošiljke mogu se upotrijebiti ljepilo, ljepljiva traka i sl., ovisno o vrsti i vrijednosti sadržaja svake pojedine pošiljke.
Pošiljke koje se predaju u zatvorenoj omotnici moraju biti osigurane tako da se njihov sadržaj ili jedan njegov dio ne može izvaditi bez vidljivog
oštećenja omota i sredstva za zatvaranje pošiljke (ljepila, ljepljive trake i sl.)

 

Nemam ambalažu za pakiranje proizvoda kojeg bi htio poslati putem vas. Da li mi možete ponuditi ambalažu?  

Da. Možemo Vam ponuditi pet različith veličina Overseas Express besplatne ambalaže (kutije).

 

Na koji način mogu doći do Overseas Express ambalaže (kutija)?

Koristeći Internet Shipping označite korištenje Overseas Express besplatne ambalaže i kurir će Vam je donjeti na adresu.

 

Koje si dimenzije i što konkretno može stati u Overseas Express ambalažu (kutije)?

Za svaku vrstu Overseas Express besplatne ambalaže (kutije) nudimo sljedeće informacije:

 • dimnezije kutije
 • maksimalna težina koju je moguće zapakirati
 • popis uporabnih predmeta iz svakodnevnog života kako bi Vam olakšali predodžbu koje su dimenzije kutija

 

Da li za slanje pošiljke na popravak smijem koristiti samo originalnu ambalažu proizvoda ili mogu koristiti i neku drugu zamjensku amabalažu?

Možete koristiti i zamjensku ambalažu uz uvjet da je pakiranje robe sigurno kako bi se izbjeglo oštećenje.

 

Koja maksimalna težina paketa kojeg mogu prevesti putem Vas?

Maksimalna težina jednog paketa kojeg prevozimo iznosi 31,50 kg.

Ukoliko paket teži više od 31,50 kilograma smatrat će se preteškim paketom te će kao takav biti označen i u odnosu na njega će postojati obveza nadoplate za Teški paket sukladno cjeniku Pružatelja usluga, odnosno uz nadoplatu od 25,00 kn + PDV (31,25 kn) po paketu.


Koje su maksimalne dimnezije paketa kojeg mogu prevesti putem Vas?

U slučaju slanja paketa od vrata do vrata maksimalan obujam paketa iznosi 340 cm, a izračunava se na način:

2 x visina + 2 x širina + dužina najduže stranice koja ne smije prelaziti 100 cm – do 340 cm, za sve pakete koji prelaze zadanu vrijednost primijenit će se takozvana volumenska obračunska masa na način da se umnožak visine, dužine i širine paketa u cm podijeli sa brojem 5000.

Paket se (osim na adresu primatelja) može poslati i u OEX shop te su maksimalne dimenzije određene ovim vrijednostima:

Zbroj najdulje stranice i opsega* ne smije biti veći od 2 m (*opseg = 2 visina x 2 širina)

Maksimalna duljina najdulje stranice = 50 cm.

Kako postupate s kabastim (voluminoznim) paketima?

Za paket čija maksimalna kombinirana dimenzija [maksimalna kombinirana dimenzija = maksimalni obujam (maksimalni obujam = 2 x visina + 2 x širina) + dužina najduže stranice] prelazi 340 cm primjenjuje se takozvana volumenska obračunska masa na način da se umnožak visine, dužine i širine paketa u cm podijeli sa brojem 5000. Dobiveni iznos će se smatrati težinom paketa u kilogramima.

Koje su dimenzije euro palete?

Dimenzije euro palete su 120 cm X 80 cm X 175 cm

 

Koja je maksimalno dozvoljena težina robe na paleti koju prevozite?

Maksimalna težina robe na jednoj paleti koju prevozimo iznosi 600 kg.

 

Koliko maksimalno visoka može biti roba na paleti?

Maksimalna visina robe na paleti koju prevozimo iznosi 175 cm

Paletizirane pošiljke kojima su dimenzije veće od definiranih maksimalnih dimenzija 120 cm (dužina) x 80 cm (širina) x 175 cm (visina) bit će označene kao glomazne palete te će u odnosu na njih postojati obveza nadoplate za Glomaznu paletu sukladno cjeniku Pružatelja usluga.

 

Nemam paletu, a želim poslati robu na paleti. Što učiniti?

Ukoliko to vrsta robe dozvoljava pošaljite robu u paketima.

 

Imam paletu koja nije dimenzija euro palete, da li to prihvaćate na prijevoz?

Da, ali uz prethodni dogovor. Za dogovor kontaktirajte našu Službu za korisnike.

 

Kako trebam složiti i zaštiti robu na paleti?

Robu na paleti trebate složiti i zaštiti na sljedeći način:

 • roba na paleti mora biti upakiranina u odgovarajuću ambalažu 
 • najtežu robu ili kutije slagati na dno palete. Lakšu robu ili kutije slagati prema vrhu
 • roba ili kutije ne smiju prelaziti dimenzije euro palete
 • cjelokupan sadržaj palete mora biti zaštićen transportnom folijom

 

Koliko paketa maksimalno mogu uputiti jednom primatelju?

Nema ograničenja. Svi paketi koje u jednom danu šaljete jedom primatelju čine jednu pošiljku. Pošiljka nije ograničena maksimalnim brojem paketa.

 

Koliko maksimalno paleta mogu uputiti jednom primatelju?

Palete koje u jednom danu šaljete jednom primatelju čine jednu pošiljku. U jednoj pošiljci je moguće poslati maksimalno četiri palete, bez prethodne najave.
Ukoliko želite poslati više od četiri palete u jednoj pošiljci kontaktiraje našu Službu za korisnike.

 

Mogu li putem Vas poslati pun kamion robe za jednog primatelja?

Možete, ali ne bez prethodne najave i dogovora.
Kontaktiraje našu Službu za korisnike.  


Da li je dozvoljen prijevoz ljekova?

Ne.  

 

Da li u paketu smijem poslati meso?

Ne. Overseas ne dostavlja lako kvarljivu robu.

 

Prevozite li torte?

Ne. Overseas Express ne prevozi lako kvarljivu robu i predmete koji mogu biti oštećeni uslijed pretovara robe.

 

Da li u paketu smijem poslati maslinovo ulje/vino?

Da. Pošiljku je potrebno zapakirati na način da se ravnomjerno rasporedi težina sadražaja. Stakleni te lako lomljivi dijelovi ne smiju se dodirivati, a ukoliko se radi o tekućiti treba svakako osigurati da se onemogući izlijevanje sadržaja ukoliko dođe do oštećenja posude.

 

Želio bih putem Vas prevesti umjetničko djelo. Je li to moguće  i je li potrebno navesti njegovu vrijednost?

Moguće je i nije potrebno navesti vrijednost. Pazite na način pakiranja kako ne bi došlo do oštećenja tijekom transporta! 

 

Želim prevesti antikni ormarić od 80-tak kilograma iz Osijeka za Zagreb, mogu li putem Vaše tvrtke?

Overseas Express vrši dostavu paketa maksimalne težine do 31,50 kg. Vašu pošiljku možemo koja sadržava pakete preko 31,50kg možemo prevesti uz nadoplatu od 25,00 kn + PDV (31,25 kn) po paketu ili na paleti ukoliko je odgovarajuće zaštićena kako ne bi došlo do oštećenja tijekom transporta.

 

Prevozite li motocikle i skutere?

Ne. Overseas Express prevozi pošiljke koje su upakirane u adekvatnu ambalažu, jer samo na taj način možemo osigurati da će Vaša pošiljka stići neoštećena i na vrijeme na odredište.

 

Prevozite li ADR (opasne tvari)?

Overseas Express ne prevozi robu koja je pod posebnim režimom ADRa.

 

Vozite li životinje?

Ne  

 

Da li zbog lošeg pakiranja imate pravo odbiti prijevoz robe?

Overseas Express (pružatelj usluge) ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja ukoliko smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je to propisano u općim uvjetima društva.

 

Koje su vrste roba zabranjene za prijevoz? 

Sukladno općim uvjetima društva Overseas Express (pružatelj usluge) nije dužan prihvatiti pošiljku ukoliko njezin sadržaj predstavlja opasni materijal ili je pošiljka takve prirode da je njezin prijenos zabranjen na temelju zakona, podzakonskog propisa ili odluke nadležnog državnog tijela ili kakve druge nadležne organizacije.

Pružatelj Usluge neće prihvatiti kao pošiljku:

 • životinju
 • pokvarljivu ili lagano kvarljivu robu
 • zapaljivu robu
 • zlato, srebro ili drugi plemeniti materijal
 • vrijednosne papire
 • drago kamenje
 • vatreno oružje (bilo u komadu ili u dijelovima)
 • streljivo, eksploziv ili eksplozivne naprave
 • ljudske posmrtne ostatke
 • ilegalne narkotike
 • natječajnu i sličnu vrstu dokumentacije ili robu koja se prijavljuje/šalje na natječaj ili se dostavlja u vremenski definiranom roku