Koja je dokumentacija potrebna za provođenje carinskog postupka?

Zanima Vas kako si olakšati izvozni ili uvozni postupak? Na ovo mjestu možete doznati koja je dokumentacija potrebna za carinjenje pošiljaka kako biste se pravovoremeno mogli pripremiti za carinjenje vaše pošiljke.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za carinski postupak, ne znate koji postupak morate provesti ili vam treba pomoć oko ispunjavanja kakve dokumentacije javite se djelatnicima našeg carinskog odjela koji će Vam rado pomoći da postupak izvoza ili uvoza riješite u najkraćem mogućem roku.

 

U nastavku pročitajte opis dokumentacije potrebne za pojedinu vrstu postupka:

Izvoz

Uvoz

 

Izvozna dokumentacija prema vrsti postupka

U nastavku pogledajte koja je dokumentacija potrebna za provođenje izvoznog postupka prema tipu postupka.

 

NEC - necarinski | GRA - gratis | RED - redovni | VPJ - vanjska proizvodnja u jamstvenom roku

VPI - vanjska proizvodnja izvan jamstvenog roka | PRI - privremeni izvoz | PON - ponovni izvoz

| REE - reexport

Dokumentacija

NECGRARED

VPJ

VPI

PRIPONREE
Dispozicija O O O O O O O
Komercijalna faktura O O
Proforma faktura O O O O O O
EUR1 N N
Izjava uz EUR1 N N
Izjava o porijeklu robe N N
Izjava za gratis izvoz O
Izjava o razlogu vanjske proizv. O O
Zapisnik o kvaru O O
Jamstveni list O
JCD prvobitnog uvoza O O O
Zahtjev i odobrenje za izvoz O O
Izjava primatelja O O
Mišljenje HGK O
Izjava za privremeni izvoz O
Dokumentacija prvobitnog uvoza O
Uvozni račun O

Legenda: O - obvezna dokumentacija, N - neobavezna dokumentacija

 

 

Uvozna dokumentacija prema vrsti postupka

Ovdje možete pronaći popis dokumentacije koja je potrebna za uvoz pošiljaka po pojedinoj vrsti uvoznog postupka.

 

GRA - gratis | RED - redovni | UPR - unutarnja proizvodnja | PRI - privremeni | PON - ponovni

Dokumentacija

GRAREDUPR

PRI

PON

Dispozicija O O O O O
Komercijalna faktura O
Proforma faktura O O O O
EUR1 N N
Izava za gratis uvoz O
Zahtjev i odobrenje za izvoz O O
Normativ O
Izjava za unutarnju proizvodnju O
Specifikacija uvezene robe O
Izjava za privremeni uvoz O
Dokumentacija prvobitnog uvoza O

Legenda: O - obvezna dokumentacija, N - neobavezna dokumentacija

 

 

Izvoz i opis dokumentacije

Izvoz necarinske robe

Svaku pošiljku, osim one koja sadržava dokumente, nužno mora pratiti jedan od oblika fakture. Ukoliko je sadržaj pošiljke roba male vrijednosti koja služi kao uzorak ili roba koju radi vrste i vrijednosti nije potrebno izvozno cariniti potrebno je priložiti 5 primjeraka proforma računa.

Gratis izvoz

Gratis izvoz predstavlja slanje robe primatelju izvan granica Hrvatske ukoliko za istu nije niti će uslijediti plaćanje protuvrijednosti. Gratis izvoz robe podrazumijeva da se roba neće vraćati u Hrvatsku niti da će uslijediti uvoz zamjenske robe. Prilikom gratis izvoza proizvoda potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • Dispoziciju za izvoz
 • 5 primjeraka proforma fakture
 • Izjavu za gratis izvoz

Redovan izvoz

Redovan izvoz predstavlja slanje robe koja je prodana ili će biti prodana primatelju izvan granica Hrvatske. Prilikom redovnog izvoza moraju biti priloženi slijedeći dokumenti:

 • Dispozicija za izvoz
 • 5 primjeraka (komercjalne) fakture

      Ukoliko je roba hrvatskog podrijetla mora sadržavati:

 •    EUR 1 obrazac za vrijednost robe koja premašuje iznos od 6.000,00 EUR-a skupno ili pojedinačno
 •    Izjavu proizvođača o porijeklu robe uz EUR 1
 •    Izjavu o porijeklu na računu za pošiljke vrijednosti do 6.000,00 EUR-a
 •    Izjavu o porijeklu robe uz izjavu na računu

Izvoz radi vanjske proizvodnje

Vanjska proizvodnja odnosi se na domaću robu koja se privremeno izvozi iz Hrvatske da bi se na njoj obavile određene proizvodne radnje (obrada, postavljanje, sastavljanje i ugradba u drugu robu, prerada i dorada robe, popravak, uključujući obnavljanje i osposobljavanje). Takav proizvod naziva se dobiveni proizvod i njega je potrebno ponovno uvesti u Hrvatsku, pri čemu se na razliku vrijednosti između dobivenog proizvoda i prethodno izvezenog repromaterijala naplaćuju carina i PDV. Zahtjev za izvoz robe radi vanjske proizvodnje podnosi se nadležnoj carinarnici, na posebnim obrascima i uz prilaganje propisanih isprava. Među njima je najvažnija Mišljenje Hrvatske gospodarske komore o ispunjavanju gospodarskih uvjeta za takav postupak - u pravilu je to nedostatak odgovarajućih proizvodnih kapaciteta u Hrvatskoj. Izvoz radi vanjske proizvodnje moguće je provesti za robu unutar jamsvenog roka i van jamstvenog roka.

Izvoz radi vanjske proizvodnje unutar jamstvenog roka

Potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • 5 primjeraka proforma računa
 • Dispozicija (pravne osobe)
 • Izjavu izvoznika o utvrđivanju kvara ili razlog (umjeravanje, testiranje, kalibracija ili drugo)
 • Zapisnik o kvaru s potpisom tri člana komisije
 • Pravovaljan dokaz o jamstvu (ukoliko je u jamstvenom roku)
 • JCD za robu prilikom uvoza
 • Žigom i potpisom odgovorne osobe ovjeren zahtjev za uporabu postupka s gospodarskim učinkom i priloženo odobrenje s istim podacima
 • Komunikacija (na primjer e-mailom) da primatelj robe traži da mu se roba pošalje

Izvoz radi vanjske proizvodnje van jamstvenog roka

Potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • 5 primjeraka proforma računa
 • Dispoziciju (pravne osobe)
 • Izjavu izvoznika o utvrđivanju kvara ili razlog (umjeravanje, testiranje, kalibracija ili drugo)
 • Zapisnik o kvaru s potpisom tri člana komisije
 • Žigom i potpisom odgovorne osobe ovjeren zahtjev za uporabu postupka s gospodarskim učinkom i priloženo odobrenje s istim podacima
 • Komunikacija (na primjer e-mailom) da primatelj robe traži da mu se roba pošalje
 • Mišljenje Hrvatske gospodarske komore (da su ispunjeni uvjeti za odobrenje provedbe postupka vanjske proizvodnje izvozniku zbog nepostojanja adekvatne usluge u Republici Hrvatskoj)

Privremeni izvoz

Roba se iz RH može privremeno izvesti uz slijedeće uvjete:

 • Roba mora biti ponovno uvezena u istom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno izvezena
 • Roba mora ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza
 • Robu mora upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza (nije namijenjena za iznajmljivanje)

Prilikom privremenog izvoza robe potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Dispoziciju
 • Proforma fakturu
 • Izjavu za CI (Zračna luka) koliko će trajati privremeni izvoz i da će se roba vratiti u navedenom roku, u koje će se svrhe roba koristiti, serijski broj opreme, gdje će se roba skladištiti, detaljno pojašnjenje razloga privremenog izvoza.

Ponovni izvoz

Ponovni izvoz jest postupak izvoza robe koja je prethodno već uvezena (na primjer privremeni uvoz ili unutarnja proizvodnja). Prilikom ponovnog izvoza potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • Dispoziciju
 • 5 faktura (prema primatelju izvan Hrvatske)
 • Sve dokumente od prethodnog uvoza (JCD, fakture, ostala prateća dokumentacija)

 

 

Uvoz i opis dokumentacije

Uvoz necarinske robe

Ukoliko je predmet uvoza necarinska roba, ista se pušta u slobodni promet i dostavlja naslovljenom primatelju bez prethodne carinske obrade.

Gratis uvoz

Gratis uvoz predstavlja uvoz robe iz inozemstva u RH ukoliko za istu neće uslijediti plaćanje protuvrijednosti. U tom slučaju potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Dispoziciju za uvoz
 • 5 primjeraka proforma fakture
 • Izjavu za gratis uvoz

Redovan uvoz

Redovan uvoz predstavlja uvoz robe iz inozemstva koja je prodana ili će biti prodana primatelju u Hrvatskoj. Prilikom redovnog izvoza moraju biti priloženi sljedeći dokumenti:

 • Dispoziciju za uvoz
 • Komercijalna faktura

Uvoz radi unutarnje proizvodnje

Unutarnja proizvodnja odnosi se na inozemnu robu koja se privremeno uvozi u Hrvatsku da bi se na njoj obavile određene proizvodne radnje (obrada, postavljanje, sastavljanje i ugradba u drugu robu, prerada i dorada robe, popravak, uključujući obnavljanje i osposobljavanje. Prilikom uvoza robe u svrhu unutarnje proizvodnje potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • Proforma račun
 • Dispoziciju
 • Zahtjev i odobrenje carinarnice za unutarnju proizvodnju
 • Normativ ulaza i izlaza robe (komadi, kilaža...), navesti koliko će se uvenog materijala utrošiti po jedinici novog prozivoda
 • Izjava što će se uvezenom robom raditi (dorada, obrrada, popravak)
 • Specifikacija uzvene robe

Privremeni uvoz

Roba se iz RH može privremeno uvesti uz slijedeće uvjete:

 • Roba mora biti ponovno izvezena u istom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena
 • Roba mora ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza
 • Robu mora upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza (nije namijenjena za iznajmljivanje)

Privremeni uvoz predstavlja uvoz robe u Hrvatsku za točno određenu svrhu te mora biti namijenjena ponovnom izvozu u određenom roku u kojemu mora ostati u nepromijenjenom stanju, osim uobičajene amortizacije uslijed trošenja pri uporabi. Dokumentacija za privremeni uvoz:

 • Dispozicija
 • Proforma faktura
 • Izjava za CI (Zračna luka) koliko će trajati privremeni uvoz i da će se roba vratiti u navedenom roku, u koje će se svrhe roba koristiti, serijski broj opreme, gdje će se roba skladištiti, detaljno pojašnjenje razloga privremenog uvoza

Ponovni uvoz

Ponovni uvoz jest postupak uvoza robe koja je prethodno izvezena (na primjer privremeni izvoz ili vanjska proizvodnja). Prilikom ponovnog izvoza potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • Dispozicija
 • Fakturu (prema primatelju u Hrvatskoj)
 • Sve dokumente od prijašnjeg izvoza (JCD, faktura, te ostala prateća dokumentacija na primjer odobrenje carine za privremeni izvoz)

Kvaliteta dostave

 • 12 tra
  96,5%
 • 09 tra
  96,8%
 • 08 tra
  96,5%

Dostupnost službe za korisnike

 • 13.4.2021.
  98,6%
Na dan 13.4.2021. Saznaj više