Poslovanje sa špediterima u Hrvatskoj i prijenos dokumentacije

Pošiljku može ocariniti Overseas Express ili vaš špediter. Ukoliko želite da carinjenje pošiljke obavi vaš špediter, potrebno nam je dati informaciju je li potrebno napraviti prijenos dokumentacije ili prenaputiti pošiljku na drugu carinsku ispostavu.

 

Prijenos dokumentacije (prijenos prava) špediteru

Prijenos dokumentacije znači da će špediter preuzeti dokumentaciju u centru Overseas Express Zagreb (Carinska ispostava Jankomir, carinsko skladište Overseas Trade Co Ltd d.o.o.) gdje se uvozne pošiljke smještaju u carinsko skladište. Overseas Express će po dostavi zaprimljene carinske deklaracije od strane špeditera pošiljku dostaviti na vašu adresu (sukladno paritetu).

Prenapućenje pošiljke na drugu carinsku ispostavu

Prenapućenje pošiljke znači da će Overseas Express proslijediti pošiljku pod carinskim nadzorom vašem špediteru. Overseas Express će plombirati pošiljku i isporučiti je špediteru koji će je preuzeti na carinjenje. Po primitku informacije da je pošiljka ocarinjenja po adekvatnom paritetu, dostavit ćemo pošiljku na vašu adresu.

Za detaljnije informacije kontaktirajte naš carinski odjel putem emaila brokerage@overseas.hr.

Kvaliteta dostave

 • 12 tra
  96,5%
 • 09 tra
  96,8%
 • 08 tra
  96,5%

Dostupnost službe za korisnike

 • 13.4.2021.
  98,6%
Na dan 13.4.2021. Saznaj više